מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מבצע ברזי מטבח גרואה

קבוצת נגב בע"מ (להלן: "נגב") מרחוב יצחק בן צבי 30, ראשון לציון, היבואן הרשמי של GROHE, תנהל מבצע למשך תקופת הזמן ובהתאם לתנאים שבתקנון זה להלן.

במסגרת המבצע נגב תציע התקנה חינם לרוכשים ברזי מטבח GROHE המשתתפים במבצע. המבצע רק לרוכשים ברז מרשימת הברזים המשתתפים במבצע, דרך אתר האינטרנט של נגב בלבד.

 1. תקופת המבצע: החל מיום 12/11/23 בשעה 08:00 ועד ליום 17/12/23 בשעה 10:00 או עד גמר המלאי.
 2. מהות המבצע: בכפוף להוראות התקנון, לקוח אשר בחר לרכוש ברז מטבח GROHE, מבין הברזים המשתתפים במבצע, זכאי להתקנה חינם.
 3. פירוט הברזים המשתתפים במבצע

מק"ט

תיאור מוצר

מחיר צרכן כולל מע"מ  בש"ח

32553002

ZEDRA ברז מטבח נשלף 2 מצ' גוון כרום

1300

32294002

ZEDRA ברז למטבח נשלף גוון כרום

1300

31483002

CONCETTO ברז מטבח נשלף 2 מצבים גוון ניקל

950

30294000

ESSENCE ברז מטבח נשלף גוון כרום

1800

30274000

מינטה סוללה למטבח מזלף 2 מצבים גוון כרו

1200

 

 1. חזרה טלפונית ללקוח– עד שני ימי עסקים ממועד הרכישה באתר
 2. התקנה תבוצע עד 28 ימי עסקים ממועד הרכישה באתר
 3. גבולות גיאוגרפיים - ההתקנה תבוצע רק בערים וישובים הנמצאים בין גדרה וחדרה. במקומות מעבר לישובים אלה השירות יבוצע בתוספת תשלום של 150 ₪. המבצע אינו תקף באילת, ישובי עוטף עזה, אופקים, שדרות, ישובים מעבר לקו הירוק, ישובי הגולן וישובי צפון הגליל..
 4. ההתקנה תבוצע רק לברז סטנדרט עם חור סטנדרטי בשיש. ללא טוחן אשפה.
 5. יש לדאוג לפירוק הברז הישן לפני ההתקנה. פירוק ברז  ישן בבית הלקוח ע"י מתקין מטעם נגב יהיה בעלות נוספת של 175 ₪  בתשלום ישירות למתקין.
 6. הלקוח רשאי לוותר מרצונו על ההתקנה ע"י המתקין של נגב. ויתור על ההתקנה לא ישנה את מחיר הברז המשתתף במבצע ולא יבוצע זיכוי או הנחה על רכיב ההתקנה.
 7. ניתן לבחור לאסוף את המוצר ממרלו"ג נגב, מרחוב יצחק בן צבי 30, ראשון לציון.
 8. "משתתף במבצע" ו/או "הלקוח" - כל אדם שהינו אזרח ישראל, שגילו מעל 18 שנה שהינו לקוח פרטי, הרוכש ממוצרי נגב לשימוש ביתי בלבד. המבצע אינו תקף לתאגידים, ללקוחות עסקיים, מוסדיים וארגונים.
 9. זכאות להטבה: המבצע מוגבל להטבה אחת בלבד ללקוח.
 10. אחריות:

13.1.        למען הסר ספק יובהר כי נגב אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למשתתף במבצע ו/או הנלווה לו בקשר עם השתתפותו במבצע זה.

 1. נגב שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לשנות את תנאיו, את מבנה המבצע ותנאיו, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכך שתפרסם הודעה על כך כנדרש.
 2. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לנגב להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה  בקשר למבצע .

 

 

 

 1. ביטול זכאות: במקרים שיפורטו להלן, תבוטל זכאותו של הלקוח לקבלת ההטבה:

16.1.        ביטל הלקוח את עסקת רכישת המוצרים.

16.2.        בוטלו ו/או לא כובדו אמצעי התשלום באמצעותם ביצע הלקוח את הרכישה מנגב, כולה או חלקה. יובהר כי לצורך השתתפות במבצע, ישלם הלקוח את תמורת המוצרים באמצעי התשלום שלהלן בלבד: (1) תשלום מזומן; (2) כרטיס אשראי; (2) שיקים שאושרו על ידי ERN.

16.3.        הפר הלקוח אחד או יותר מתנאי תקנון זה.

 1. ביטול עסקה: ניתן לבטל עסקה בכפוף לתקנות הגנת הצרכן, במידה ובחר הלקוח לבטל עסקה לאחר ביקור המתקין, יהיה עליו לשלם את עלות הביקור בסך 250 ₪. לא ניתן לבטל עסקה לאחר ההתקנה.
 2. שאלות ובירורים: לשאלות ובירורים אודות המבצע ניתן לפנות לנגב, למר איתי פרסיה בטלפון מס' 03-9436688 בימים א'-ה' בשעות 09:00-16:00 או בדוא"ל itaip@negev-new.co.il.
 3. הוראות כלליות:

19.1.        התקנון מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובכל מקום שננקטה לשון זכר תהיה הכוונה אף לנקבה במשמע.

19.2.        ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ומנהלי נגב.

19.3.        הכותרות הינן לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תקנון המבצע.

19.4.        הדין החל על מבצע זה ועל כל פעולה בקשר אליו, לרבות אך לא רק, פרשנות המסמכים והתקנון הנוגעים אליו, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל נושא הקשור למבצע זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.