מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מבצע ארונות

קבוצת נגב בע"מ (להלן: "נגב") מרחוב יצחק בן צבי 30, ראשון לציון, מזמינה אותך לקחת חלק במבצע מכירות למשך תקופת הזמן ובהתאם לתנאים שבתקנון זה להלן. במסגרת המבצע נגב תציע 20% הנחה, לא כולל התקנה, לרוכשים ארונות מהדגמים המשתתפים במבצע. המבצע בתוקף לרוכשים באתר נגב בלבד www.negev-new.co.il

ההשתתפות במבצע מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

 1. תקופת המבצע: החל מיום 06/06/2024  ועד ליום 07/07/2024.
 2. "משתתף במבצע" ו/או "הלקוח" –אזרחי ישראל, שגילם מעל 18 שנה.
 3. רשימת דגמי הארונות  (מקט"ים) המשתפים במבצע- מצ"ב ומסומן כנספח א.
 4. המוצרים במסגרת המבצע אינם כוללים הובלות והתקנות.
 5. ההתקנה/אספקה תבוצע עד 30 ימי עסקים ממועד הרכישה, בתוספת עלות של 350 ₪ כולל מע"מ.
 6. יש לשים לב שהמוצרים במסגרת המבצע אינם ניתנים  להחזרה לאחר ההתקנה.
 7. גבולות גאוגרפים- ההתקנה והאספקה תבוצע רק בערים וישובים הנמצאים בין גדרה לחדרה. במקומות שמעבר לגבולות אלה, יש צורך בתוספת של 100 ₪.
 8. המתקין יעלה את הארון עד לקומה 2 בלבד כולל. מעבר לקומה זו, במידה ואין מעלית, יש צורך בתוספת של 50 ₪ לכל קומה.
 9. אחריות- נגב תהא אחראית אך ורק על טיב המוצרים, אך לא על נזקים שנגמרו לאחר האספקה או ההתקנה או השימוש במוצרים.  הלקוח מתחייב לבדוק את המוצרים טרם הרכישה וטרם ההתקנה.
 10. נגב שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לשנות את תנאיו, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכך שתפרסם הודעה על כך כנדרש.
 11. בכל מקרה של סתירה, תקלה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, במדיות השונות, בשילוט, בעיתונים, ברשת חנויות נגב ובכל אמצעי אחר – הוראות תקנון זה תגברנה ויינתן שיקול דעת מלא לנגב להחליט האם ברצונה לבטל את הרכישה או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה  בקשר למבצע.
 12. פרסום התקנון: בתקופת המבצע ניתן יהיה לעיין ולצלם עותק מהתקנון המופיע באתר.
 13. שאלות ובירורים: לשאלות ובירורים אודות המבצע ניתן לפנות לנגב, לגב' אילנה אורן בטלפון מס' 03-9436631 בימים א'-ה' בשעות 09:00-16:00 או בדוא"ל ilana_g@negev-new.co.il
 14. הוראות כלליות:

14.1.            התקנון מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובכל מקום שננקטה לשון זכר תהיה הכוונה אף לנקבה במשמע.

14.2.            ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ומנהלי נגב.

14.3.            הכותרות הינן לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תקנון המבצע.

14.4.           הדין החל על מבצע זה ועל כל פעולה בקשר אליו, לרבות אך לא רק, פרשנות המסמכים והתקנון הנוגעים אליו, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל נושא הקשור למבצע זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.