מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תשלומים

תשלומים

1. אמצעי תשלום - רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בלבד בפריסה עד 6 תשלומים ו/או מערכות תשלום אלקטרוניות שיהיו נהוגות באתר מפעם לפעם.

2. בתום עריכת ההזמנה, השלמת הפרטים הנדרשים כאמור ואישור ההזמנה על ידי הלקוח - תבצע החברה בדיקת פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי, במסגרתה תידרש, לשם אישור העסקה, הרשאת חברת כרטיסי האשראי לחיוב כרטיס האשראי שנמסר.

3. בסיום הליך הזמנה, לאחר ובכפוף אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי והחברה, החברה תשלח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש עם אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק למשתמש חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי עסקה"). במקרה בו הודעת האישור בדבר השלמת פעולת הרכישה ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל המשתמש כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, המשתמש יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.

4. מובהר, כי חיוב המשתמש בגין עלות הפריט והמשלוח הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה ורק לאחר קבלת אישור מצד חברות האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה, תיחשב העסקה כמאושרת על ידי החברה.

5. מקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי כאמור, ייראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

6. תשלום שעל הלקוח לשלם לחברה לרבות על פי טופס הזמנה ו/או חשבונית ואשר לא ייפרע במועד שנקבע - ישא ריבית בשיעור 16% לשנה (מחושבת יומית) ממועד התשלום המוסכם ועד ליום התשלום בפועל. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר כי כל שיק ו/או שטר חוב אשר ימסור הלקוח לחברה בגין כל תשלום שהוא לא יהווה ביצוע התשלום אלא עם פירעונו המלא ובמועד.

Send A Message

שלח לנו טופס ונחזור אליכם בהקדם

השדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה
Loading...