מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מבצע מרץ אפריל 24

 

קבוצת נגב בע"מ (להלן: "נגב") מרחוב יצחק בן צבי 30, ראשון לציון, מזמינה אותך לקחת חלק במבצע מכירות למשך תקופת הזמן ובהתאם לתנאים שבתקנון זה להלן.

ההשתתפות במבצע מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

 1. תקופת המבצע: החל מיום 25.3.2024 עד ליום 22.4.2024 כולל.
 2. הסניפים המשתתפים במבצע: כל סניפי נגב לא כולל חנות העודפים בפתח תקוה ונגב אילת.
 3. "משתתף במבצע" ו/או "הלקוח" –אזרחי ישראל, שגילם מעל 18 שנה שהינם לקוחות פרטיים בלבד. המבצע אינו תקף לקבלנים, ליזמים, לתאגידים, ללקוחות עסקיים, מוסדיים וארגונים.
 4. מהות המבצע: בכפוף ליתר הוראות התקנון, כל משתתף במבצע אשר ירכוש ברשת חנויות נגב  מוצרים בשווי הגבוה מ-15,000 ₪ כולל מע"מ, יהיה זכאי למתנה אחת לבחירה, על פי מדרגות עסקה לפי סכום של 15,000 ₪ ויותר, 30,000 ₪ ויותר ו-50,000 ₪ ויותר.
 5. מתנה אחת בלבד לכל לקוח ללא פיצול עסקה או הזמנה.
 6. רשימת המתנות לבחירה בקובץ המצורף למסמך זה  (להלן: "נספח א'").  
 7. המתנות הניתנות במסגרת מבצע מכירות זה אינן כוללות הובלה ו/או התקנה. 
 8. 8.       תשלום - המתנה מותנית בתשלום מלא במועד ביצוע העסקה.
 9. אין  כפל מבצעים.
 10. ביטול עסקה – לקוח אשר זכה במתנה במסגרת המבצע וירצה לבטל את העסקה או חלקה:

א.      במידה וטרם סופקה המתנה, הלקוח יאבד את הזכאות למתנה ויוכל לקבל החזר כספי מלא (למעט מוצרי BTB  אשר הוזמנו במיוחד ובכפוף להערות על גבי ההזמנה).

ב.      במידה וסופקה המתנה או שהוזמן עבורו ארון, הלקוח יוכל להחליף למתנות אחרות אך לא יקבל החזר כספי אלא עד סכום הזכאות למתנה.

 1. הכמות המינימלית במלאי נגב של המתנות המוצעות במסגרת מבצע מכירות זה מצוין בנספח א.  למעט ארונות, שכן מדובר בהזמנה מספק ולא במלאי קיים.

 

 1. אחריות- נגב תהא אחראית אך ורק על טיב המתנות, אך לא על נזקים שנגרמו לאחר ההתקנה או השימוש במתנות.  הלקוח מתחייב לבדוק את המתנות טרם התקנתם.

 

 1. נגב שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לשנות את תנאיו, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכך שתפרסם הודעה על כך כנדרש.
 2. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, במדיות השונות, במדיות השונות, בשילוט, בעיתונים, ברשת חנויות נגב ובכל אמצעי אחר – הוראות תקנון זה תגברנה.
 3. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לנגב להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה  בקשר למבצע.
 4. פרסום התקנון: בתקופת המבצע ניתן יהיה לעיין ולצלם עותק מהתקנון בסניף נגב המשתתף במבצע.
 5. שאלות ובירורים: לשאלות ובירורים אודות המבצע ניתן לפנות לנגב, לגב' אילנה אורן בטלפון מס' 03-9436631 בימים א'-ה' בשעות 09:00-16:00 או בדוא"ל ilana_g@negev-new.co.il
 6. הוראות כלליות:

18.1.            התקנון מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובכל מקום שננקטה לשון זכר תהיה הכוונה אף לנקבה במשמע.

18.2.            ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ומנהלי נגב.

18.3.            הכותרות הינן לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תקנון המבצע.

18.4.           הדין החל על מבצע זה ועל כל פעולה בקשר אליו, לרבות אך לא רק, פרשנות המסמכים והתקנון הנוגעים אליו, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל נושא הקשור למבצע זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

נספח

מק"ט  שם המוצר  לקניה מעל  הערות  מלאי 
 
AD380021 ELETTA TECHNO פרח קצר גוון כרום 15,000 ₪    101.000
AD380022 ELETTA TECHNO פרח קצר גוון שחור 15,000 ₪    106.000
AD380023 ELETTA TECHNO פרח קצר גוון לבן 15,000 ₪    13.000
AD380024 ELETTA TECHNO פרח קצר גוון ניקל מוברש 15,000 ₪    46.000
AD380025 ELETTA TECHNO פרח קצר גוון ניקל מושחר 15,000 ₪    195.000
AD380026 ELETTA TECHNO פרח קצר גוון ברונזה מט 15,000 ₪    200.000
AD380031 ELETTA TECHNO פרח גבוה גוון כרום 15,000 ₪    60.000
AD380032 ELETTA TECHNO פרח גבוה גוון שחור 15,000 ₪    53.000
AD380033 ELETTA TECHNO פרח גבוה גוון לבן 15,000 ₪    2.000
AD380034 ELETTA TECHNO פרח גבוה גוון ניקל מוברש 15,000 ₪    50.000
AD380035 ELETTA TECHNO פרח גבוה גוון ניקל מושחר 15,000 ₪    87.000
AD380036 ELETTA TECHNO פרח גבוה גוון ברונזה מט 15,000 ₪    90.000
AD390021 ELETTA CHESTER פרח קצר גוון כרום 15,000 ₪    95.000
AD390022 ELETTA CHESTER פרח קצר גוון שחור 15,000 ₪    94.000
AD390023 ELETTA CHESTER פרח קצר גוון לבן 15,000 ₪    16.000
AD390024 ELETTA CHESTER פרח קצר גוון ניקל מוברש 15,000 ₪    95.000
AD390025 ELETTA CHESTER פרח קצר גוון ניקל מושחר 15,000 ₪    116.000
AD390026 ELETTA CHESTER פרח קצר גוון ברונזה מט 15,000 ₪    104.000
AD390031 ELETTA CHESTER פרח גבוה גוון כרום 15,000 ₪    35.000
AD390032 ELETTA CHESTER פרח גבוה גוון שחור 15,000 ₪    37.000
AD390033 ELETTA CHESTER פרח גבוה גוון לבן 15,000 ₪    7.000
AD390034 ELETTA CHESTER פרח גבוה גוון ניקל מוברש 15,000 ₪    47.000
AD390035 ELETTA CHESTER פרח גבוה גוון ניקל מושחור 15,000 ₪    97.000
AD390036 ELETTA CHESTER פרח גבוה גוון ברונזה מט 15,000 ₪    69.000
 
ISV05111221 INFINITY כיור אובלי מונח 55/36 לבן 30,000 ₪  כל קונסולה 4 מרכיבים , הקונסולה , כיור , מראה ונטיל  אפשר לשלב  11.000
ISV05111222 INFINITY כיור אובלי מונח 55/36 IVORY 30,000 ₪  24.000
ISV05111223 INFINITY כיור אובלי מונח 55/36 TAUPE 30,000 ₪  56.000
ISV05111224 INFINITYכיור אובלי מונח 55/36 ANTHRACITE 30,000 ₪  47.000
ISV05111225 INFINITYכיור אובלי מונח 55/36 שחור מט 30,000 ₪  88.000
ISV05111226 INFINITYכיור אובלי מונח 55/36 לבן מט 30,000 ₪  10.000
ISV05111227 INFINITYכיור אובלי מונח 55/36 SALMON 30,000 ₪  22.000
ISV05111228 INFINITYכיור אובלי מונח 55/36 MINT GREEN 30,000 ₪  21.000
ISV05111229 INFINITYכיור אובלי מונח 55/36 MAROON RED 30,000 ₪  67.000
ISV91000001 ונטיל לחיצה גוון לבן 30,000 ₪  4.000
ISV91000002 ונטיל לחיצה גוון שחור 30,000 ₪  5.000
ISV91000003 ונטיל לחיצה גוון TAUPE 30,000 ₪  1.000
ISV91000004 ונטיל לחיצה גוון IVORY 30,000 ₪  16.000
ISV91000005 ונטיל לחיצה גוון ANTHRACITE 30,000 ₪  18.000
ISV91000006 ונטיל לחיצה גוון SALMON 30,000 ₪  0.000
ISV91000007 ונטיל לחיצה גוון MINT GREEN 30,000 ₪  1.000
ISV91000008 ונטיל לחיצה גוון לבן מט 30,000 ₪  4.000
ISV91000009 ונטיל לחיצה גוון MAROON RED 30,000 ₪  40.000
ISV09111001 PUNO קונזולה מתכת 55/36/78 גוון שחור 30,000 ₪  41.000
ISV09111002 PUNO קונזולה מתכת 55/36/78 גוון לבן 30,000 ₪  119.000
ISV09666001 PUNO מדף לקונזולה 30/12 לבן 30,000 ₪  96.000
ISV09666002 PUNO מדף לקונזולה 30/12 שחור 30,000 ₪  90.000
ISV09777001 PUNO מראה אובלית 70/40/5 לבן 30,000 ₪  135.000
ISV09777002 PUNO מראה אובלית 70/40/5 שחור 30,000 ₪    104.000
 
KV380101 NOVO ONE  אסלה תלויה תעלה פתוחה לבן 15,000 ₪    838
KV380111 NOVO ONE מושב פנאומטי דק לאסלה לבן 15,000 ₪    860
 
HO09004 מחמם מגבות לורנט 44/55 גוון כרום 15,000 ₪  ללא מלאי בהזמנה מספק 
HO09005 מחמם מגבות לורנט 44/55 גוון שחור 15,000 ₪  ללא מלאי בהזמנה מספק 
HO090051 מחמם מגבות לורנט 44/55 גוון מוברש 15,000 ₪  ללא מלאי בהזמנה מספק 
SI01081 נס מחמם מגבת 60/53 גוון לבן 30,000-50,000 ₪  ללא מלאי בהזמנה מספק 
SI01111 נס מחמם מגבת 50/48 גוון לבן מט 30,000-50,000 ₪  ללא מלאי בהזמנה מספק 
SI01112 נס מחמם מגבת 50/48 גוון שחור מט 30,000-50,000 ₪  ללא מלאי בהזמנה מספק 
 
32553002 ZEDRA ברז מטבח נשלף 2 מצ' גוון כרום 15,000 ₪    142
32663003 CONCETTO ב.מטבח נשלף מצב 1 גוון כרום 15,000 ₪    996
 
27389003 TEMPESTA מע. מקלחת קומפלט+מחלק גוון כרום 15,000 ₪    46
 
DON01002 NOVOאגם/אוסלו כ.מטבח60.4/44.4ה.ש נרוסטה 15,000 ₪    398
EN9500142 כ.גרנ.נובו בטא אפור כהה61.5/4ה.ש-ללאשול 15,000 ₪    86
DM010642C OPTIMAL60 אפור 59/50 ה.ש+חור מרכזC 15,000 ₪    10
DM010658C OPTIMAL60 לבן 59/50 ה.ש+חור מרכזC 15,000 ₪    63
 
40689001 מאחז לנייר טולאט  גוון כרום 15,000 ₪  שילוב של שלושת  המוצרים  14.000
40689A01 מאחז לנייר טולאט  גוון  אפור גרפיט 15,000 ₪  3.000
40689AL1 מאחז לנייר טולאט  גוון אפור גרפיט מוברש 15,000 ₪  16.000
40689BE1 מאחז לנייר טולאט  גוון ניקל 15,000 ₪  8.000
40689DA1 מאחז לנייר טולאט  גוון זהב אדום 15,000 ₪  11.000
40689DC1 מאחז לנייר טולאט  גוון מוברש 15,000 ₪  3.000
40689DL1 מאחז לנייר טולאט  גוון זהב אדום מוברש 15,000 ₪  24.000
40689EN1 מאחז לנייר טולאט  גוון ניקל מוברש 15,000 ₪  0.000
40689GL1 מאחז לנייר טולאט  גוון זהב צהוב 15,000 ₪  7.000
40689GN1 מאחז לנייר טולאט  גוון זהב צהוב מוברש 15,000 ₪  1.000
40374001 סט מברשת+כוס לניקוי אסלה גוון כרום/זכוכו 15,000 ₪  14.000
40374A01 סט מברשת+כוס לניקוי אסלה גוון אפור גרפ 15,000 ₪  1.000
40374AL1 סט מברשת+כוס לניקוי גוון אפור גרפיט מו 15,000 ₪  33.000
40374BE1 סט מברשת+כוס לניקוי אסלה גוון ניקל 15,000 ₪  5.000
40374DA1 סט מברשת+כוס לניקוי אסלה גוון  זהב אדום 15,000 ₪  7.000
40374DC1 סט מברשת+כוס לניקוי אסלה גוון מוברש/זכו 15,000 ₪  12.000
40374DL1 סט מברשת+כוס לניקו גוון זהב אדום מוברש 15,000 ₪  8.000
40374GL1 סט מברשת+כוס לניקו גוון זהב צהוב 15,000 ₪  23.000
40374GN1 סט מברשת+כוס לניקו גוון זהב צהוב מוברש 15,000 ₪  4.000
40364001 מתלה בודד למגבת גוון כרום 15,000 ₪  56.000
40364A01 מתלה בודד למגבת גוון אפור גרפיט 15,000 ₪  3.000
40364BE1 מתלה בודד למגבת גוון ניקל 15,000 ₪  57.000
40364DA1 מתלה בודד למגבת גוון זהב אדום 15,000 ₪  24.000
40364DC1 ESSENTIALA מתלה בודד גוון מוברש 15,000 ₪  11.000
40364EN1 מתלה בודד למגבת גוון ניקל מוברש 15,000 ₪  43.000
40364GL1 מתלה בודד למגבת גוון זהב צהוב 15,000 ₪  40.000
40364GN1 מתלה בודד למגבת גוון זהב צהוב מוברש 15,000 ₪  7.000
 
EN601010001 ניר ארון תלוי 102/46 אבן 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪  עם כיור אינטגרלי בלבד   
EN601010002 ניר ארון תלוי 102/46 אפור 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010003 ניר ארון תלוי 102/46 בורדו 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010004 ניר ארון תלוי 102/46 גרפיט 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010005 ניר ארון תלוי 102/46 ורוד 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010006 ניר ארון תלוי 102/46 חמרה 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010007 ניר ארון תלוי 102/46 חרדל 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010008 ניר ארון תלוי 102/46 י.זית 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010013 ניר ארון תלוי 102/46 מוקה 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010014 ניר ארון תלוי 102/46 מנטה 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010015 ניר ארון תלוי 102/46 פודרה 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010016 ניר ארון תלוי 102/46 פיסטוק2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010019 ניר ארון תלוי 102/46 שמנת 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010009 ניר ארון תלוי 102/46כ.גינס 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010010 ניר ארון תלוי 102/46כ.מעושן2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010011 ניר ארון תלוי 102/46לבן מבר2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010012 ניר ארון תלוי 102/46לבן מט 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010017 ניר ארון תלוי 102/46שחור מב2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010018 ניר ארון תלוי 102/46שחור מט2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601010020 ניר ארון תלוי 102/46ת.שמיים2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012001 ניר ארון תלוי 122/46 אבן 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012002 ניר ארון תלוי 122/46 אפור 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012003 ניר ארון תלוי 122/46 בורדו 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012004 ניר ארון תלוי 122/46 גרפיט 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012005 ניר ארון תלוי 122/46 ורוד 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012006 ניר ארון תלוי 122/46 חמרה 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012007 ניר ארון תלוי 122/46 חרדל 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012008 ניר ארון תלוי 122/46 י.זית 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012013 ניר ארון תלוי 122/46 מוקה 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012014 ניר ארון תלוי 122/46 מנטה 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012019 ניר ארון תלוי 122/46 שמנת 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012009 ניר ארון תלוי 122/46כ.גינס 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012010 ניר ארון תלוי 122/46כ.מעושן2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012011 ניר ארון תלוי 122/46לבן מבר2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012012 ניר ארון תלוי 122/46לבן מט 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012015 ניר ארון תלוי 122/46פודרה 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012016 ניר ארון תלוי 122/46פיסטוק 2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012017 ניר ארון תלוי 122/46שחור מב2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012018 ניר ארון תלוי 122/46שחור מט2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN601012020 ניר ארון תלוי 122/46ת.שמיים2מגירות+כ.לבן 30,000-50,000 ₪   
EN600215302 ארון כרמל תלוי152/46 גרפיט 2מג+כ.כפול 50,000 ₪   
EN600215304 ארון כרמל תלוי152/46 מוקה 2מג+כ.כפול 50,000 ₪   
EN600215305 ארון כרמל תלוי152/46 פיסטוק 2מג+כ.כפול 50,000 ₪   
EN600215301 ארון כרמל תלוי152/46לבן מט 2מג+כ.כפול 50,000 ₪   
EN600215303 ארון כרמל תלוי152/46שחור מט 2מג+כ.כפול 50,000 ₪   
EN600204001 כרמל ארון שירות 40/30/120 עץ 50,000 ₪   
EN600208001 כרמל ארון תלוי מגירה 82/46 עץ+כיור לבן 50,000 ₪   
EN600208005 כרמל ארון תלוי מגירה 82/46 גרפיט+כ.לבן 50,000 ₪   
EN600208009 כרמל ארון תלוי מגירה82/46 ירוק זית+כ.לבן 50,000 ₪   
EN600208013 כרמל ארון תלוי מגירה 82/46 גרפיט+כ.לבן 50,000 ₪   
EN600208014 כרמל ארון תלוי מגירה 82/46 מוקה+כ.לבן 50,000 ₪   
EN600208017 כרמל ארון תלוי מגירה 82/46 פיסטוק+כ.לבן 50,000 ₪   
EN600210001 כרמל ארון תלוי מגירה 102/46 עץ+כיור לבן 50,000 ₪   
EN600210005 כרמל ארון תלוי מגירה 102/46 גרפיט+כ.לבן 50,000 ₪   
EN600210009 כרמל ארון תלוי מגירה102/46ירוק זית+כ.לבן 50,000 ₪   
EN600210010 כרמל ארון תלוי מגירה102/46כחולגינס+כ.לבן 50,000 ₪   
EN600210013 כרמל ארון תלוי מגירה 102/46 לבן מט+כ.לבן 50,000 ₪   
EN600210014 כרמל ארון תלוי מגירה 102/46 מוקה+כ.לבן 50,000 ₪   
EN600210017 כרמל ארון תלוי מגירה 102/46 פיסטוק+כ.לבן 50,000 ₪   
 
PAR1475601 פ.L CLASSIC 1050 LIMED BARK 1285/194/8 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  173
PAR1601440 פ.L CLASSIC 1050 OAK PRESTIGE 1285/194/8 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  138
PAR1601445 פ.L CLASSIC OAK STUDIOLINE 1285/194/8 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  38
PAR1601448 פL 1050 OAK SKYLINE PEARL-GREY 1285/1948 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  283
PAR1517686 1050OAK ARTDECO VANILLA 1285/194/8 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  150
PAR1601446 פ.L CLASSIC OAK STUDIOLINE 1285/194/8 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  171
PAR1601447 פ. L CLASSIC OAK SKYLINE 1285/194/8 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  113
PAR1730463 למינציה קלסיק  1285*194*8 מיקס בהיר 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  137
PAR1517684 1050OAK MONEREY SL.WHITEWASHED1285/194/ 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  89
PAR1593798 פרקט למינציה ביסיק400 אפור רחב1285/194/8 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  253
PAR1426530 פרקט למינציה בייסיק400אפורבהיר1285/194/8 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  252
PAR1593795 פרקט  Oak History 1285-194-8 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  136
PAR1426542 BASIC PLUS OAK SANDED 1285/194/8פרקט 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  412
PAR1593797 פBASIC 400  HORIZONT NATURE1285*194*8 15,000-30,000 ₪  מוגבל עד 35 מ"ר  1048
PRM10060 פ עץ 15*180*1800-2200 NATURA  UVOIL 50,000 ₪  מוגבל עד 20 מ"ר  1416
PRM10061 פ עץ 15*180*1800-2200 WOOD LOOK UV IL 50,000 ₪  מוגבל עד 20 מ"ר  1434
PRM10062 פ עץ 15*180*1800-2200 OAK BROWN UV OIL 50,000 ₪  מוגבל עד 20 מ"ר  575
PRM10063 פ עץ15*180*1800-2200 EXTRA WHITE UV OIL 50,000 ₪  מוגבל עד 20 מ"ר  1179
PRM10064 פ עץ15*180*1800-2200 LIGHT GRAY UV OIL 50,000 ₪  מוגבל עד 20 מ"ר  373
PRM10065 פ עץ15*180*1800-2200 DARK GRAY UV OIL 50,000 ₪  מוגבל עד 20 מ"ר  324
PRM10066 פ.עץ15*180*1600-2000 HONEY BROWN LACQUER 50,000 ₪  מוגבל עד 20 מ"ר  333
PRM10067 פ.עץ15*180*1600-2000 ITALIAN WHITE LACQU 50,000 ₪  מוגבל עד 20 מ"ר  123
PRM10068 פ.עץ15*180*1600-2000 NATURAL LACQU 50,000 ₪  מוגבל עד 20 מ"ר  249